Πιστοποίηση Web Design Adobe

Σεμινάρια Web Development

Βελτιστοποίηση Προβολής Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο

Μαθήματα JavaScript και MySQL για κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων

Το σεμινάριο σχεδίασης δυναμικών ιστοσελίδων με χρήση JavaScript και MySQL απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν προχωρημένες τεχνικές και εργαλεία για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και τη σύνδεσή τους με μια βάση δεδομένων. Το σεμινάριο έχεις ως προαπαιτούμενο ο χρήστης να γνωρίζει πολύ καλά τη χρήση της γλώσσας HTML και CSS. Θα διδαχτείτε αρχές προγραμματισμού (web programming) και πώς αυτές εφαρμόζονται σε περιβάλλον ιστοσελίδων
H κύρια γλώσσα προγραμματισμού που θα διδαχτείτε είναι η JavaScript, η οποία είναι μια γλώσσα ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένη ειδικά για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών. Με την τεχνολογία της JavaScript μπορούμε να δημιουργήσουμε δυναμικές ιστοσελίδες (dynamic web pages). Το μεγαλύτερο προτέρημα της είναι ο συνδυασμός της με την HTML και η εύκολη χρήση της στη δημιουργία εφαρμογών. Επιπλέον θα διδαχτείτε τη χρήση της jQuery που αποτελεί μία βιβλιοθήκη σεναρίων (scripts) της Javascript. Η jQuery χρησιμοποιείται σε πάνω από το 65% των δημοφιλέστερων ιστοτόπων παγκοσμίως.

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Μια βάση δεδομένων σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να αναζητείτε, να ταξινομείτε και να ανακαλείτε τα δεδομένα γρήγορα και αποτελεσματικά.

Υλοποίηση e-shop

Σκοπός του σεμιναρίου δεν είναι απλώς και μόνο η εγκατάσταση και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος, αλλά και η ορθή χρήση, διαχείριση και προβολή αυτού, ώστε να προωθεί τα προϊόντα αποτελεσματικά.

Ύλη σεμιναρίου Web Development - Κατασκευή e-shop
Ύλη JavaScript
 • Syntax
 • DataTypes / Variables
 • Arrays / Associative Arrays
 • Functions
 • Processing Forms
 • Form Validation
 • Authentication
 • Sessions (Hidden Fields, Cookies, Sessions)
Ύλη MySQL
 • Databases
 • MySQL Administration
 • Δημιουργία απόλυτων και σχετικών υπερσυνδέσεων
 • Εγγύηση ποιότητας και τεχνικές ανασχεδιασμού
 • DB Connection
 • SQL fundamentals
 • Users / roles
 • Tables - Queries

Διάρκεια και κόστος Μαθημάτων Web Development

Σεμινάριο WebDev Κόστος Διάρκεια
Εκπαίδευση σε τμήμα €800 40 ώρες
Εκπαίδευση μέσω elearning €800 40 ώρες
Φοιτητές - Άνεργοι έκπτωση 10%  
Έναρξη επόμενου τμήματος:

Στοιχεία επικοινωνίας

Συνεργάτες

Συνεργάτες