Σεμινάρια τεχνικών Δικτύων και υπολογιστών

Τα σεμινάρια για τεχνικούς υπολογιστών και δικτύων είναι μία σειρά σεμιναρίων που σταδιακά οδηγούνε σε επαγγελματικές διεθνείς πιστοποιήσεις ώστε να μπορείτε να εργαστείτε ώς τεχνικοί του κλάδου της πληροφορικής. Τα σεμινάρια που μπορείτε να παρακολουθήσετε είναι:

Τεχνικός Υπολογιστών Hardware/Software +

hardware

Το σεμινάριο Hardware/Software+ απευθύνεται σε όλους τους δυνατούς χρήστες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που ενδιαφέρονται να μάθουν τις τεχνικές συναρμολόγησης και επισκευής ενός Ηλεκτρονικού και αποτελεί το πρώτο από τα τρία σεμινάρια τεχνικών πληροφορικής.

Σε αυτό το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να μπορούν στη συνέχεια να εργασθούν ως τεχνικοί υπολογιστών σε επίπεδο υλικού, λογισμικού αλλά και λειτουργικών συστημάτων. Αναλυτικότερα θα μάθουν να:
- Αναγνωρίζουν τις κατάλληλες διαδικασίες για την εγκατάσταση και ρύθμιση των στοιχείων και συσκευών των συστημάτων.
- Πραγματοποιούν διάγνωση και επίλυση προβλημάτων των συστημάτων και να προσδιορίζουν εάν προέρχονται από τον μηχανικό εξοπλισμό ή το λογισμικό.
- Προσδιορίζουν τεχνικές ασφάλειας, τις φυσικές φθορές του εξοπλισμού και να γνωρίζουν τις τεχνικές συντήρησής του.
- Αναγνωρίζουν μητρικές πλακέτες, μνήμες, αρχιτεκτονικές διαύλων και το λειτουργικό CMOS.
- Μαθαίνουν ολοκληρωμένα τη διαδικασία εγκατάστασης - απεγκατάστασης λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων.
- Μαθαίνουν τις βασικές αρχές κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης φακέλων και πληροφοριών.
- Γνωρίζουν τις βασικές αρχές Δικτύων και να ρυθμίζουν τους Η/Υ μέσα στο Δίκτυο.

Τελειώνοντας το σεμινάριο μπορείτε να πιστοποιήσετε τις γνώσεις σας, δίνοντας εξετάσεις για το πιστοποιητικό Hardware/Software+ από τη κατηγορία των επαγγελματικών πιστοποιήσεων της GlobalCert.

A+ Operating Systems

operating tech

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που ενδιαφέρονται να μάθουν τις βαθύτερες λεπτομέρειες εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργικών συστημάτων. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι να έχετε παρακολουθήσει το πρώτο σεμινάριo Software/Hardwrare+ ή να έχετε τουλάχιστον 6 μήνες πρακτική εκπαίδευση ως εργαζόμενοι σε σχετικό πεδίο. Μέσα από το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να:
- Εγκαθιστούν και ρυθμίζουν τα λειτουργικά συστήματα Windows.
- Υποστηρίζουν τις συνδέσεις μεταξύ των Η/Υ ενός δικτύου.
- Εγκαθιστούν και ρυθμίζουν τοπικούς και δικτυακούς εκτυπωτές.
- Δημιουργούν Δίκτυα Η/Υ με λειτουργικά συστήματα Windows.
- Χρησιμοποιούν τα εργαλεία διαχείρισης των Windows.
- Υποστηρίζουν πρωτόκολλα TCP/IP των Windows.
- Ρυθμίζουν και συντηρούν τις δύο διαφορετικές υπηρεσίες υποστήριξης αντιστοίχησης ονόματος Η/Υ προς IP Address (host name resolution & NetBIOS name resolution).

Τεχνικός Δικτύων Network+

tech tech

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους δυνατούς χρήστες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που ενδιαφέρονται να μάθουν τις τεχνικές δικτύωσης υπολογιστών ή να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως τεχνικοί δικτύων υπολογιστών. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι να έχετε παρακολουθήσει το πρώτα δύο σεμινάρια τεχνικών υπολογιστών ή να έχετε τουλάχιστον 9 μήνες πρακτική εκπαίδευση ως εργαζόμενοι σε σχετικό πεδίο. Τελειώνοντας το σεμινάριο μπορείτε να πιστοποιήσετε τις γνώσεις σας, δίνοντας εξετάσεις για το πιστοποιητικό Network+ Engineer της CompTIA που αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να περιγράψει τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες των δικτύων και του εξοπλισμού τους και ότι κατέχει τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την εγκατάσταση δικτύων υπολογιστών, επίλυση προβλημάτων δικτύων, ρύθμιση δικτυακών πρωτόκολλων και υπηρεσιών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Συνεργάτες

Συνεργάτες